Bostadsprisgaranti

Bostadsprisgaranti

Diskutera bostadsprisgaranti

Som ett led i att stärka näringslivsutvecklingen i landsbygds- och glesbygdsorter har vi bl.a tittat på problem med fastighetsförsörjning på sådana orter där en positiv utveckling börjar spira. Så uppkom idén om bostadsprisgaranti.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconbostadsprisgaranti

Author

RSS iconJoar Vendel