Bostadsprisgaranti

Bostadsprisgaranti

Diskutera bostadsprisgaranti

Som ett led i att stärka näringslivsutvecklingen i landsbygds- och glesbygdsorter har vi bl.a tittat på problem med fastighetsförsörjning på sådana orter där en positiv utveckling börjar spira. Så uppkom idén om bostadsprisgaranti.