Bostadsprisgaranti

Bostadsprisgaranti

Diskutera bostadsprisgaranti

Som ett led i att stärka näringslivsutvecklingen i landsbygds- och glesbygdsorter har vi bl.a tittat på problem med fastighetsförsörjning på sådana orter där en positiv utveckling börjar spira. Så uppkom idén om bostadsprisgaranti.

Post Not Found

The category does not have any posts.